Standard side

 

 
 

TOLLEV SALEMANN FRÅ TESSUNGDALEN I TINN TELEMARK.

Historia fortel: ”På Sønstebø i Tessungdalen budde det ein mann som heitte Tollev Sal. Han rydde ein stor deil av Tessungdalen og vart ein mykje rik og aktanes mann.  Han bygde ei stogu på ein flat voll nedanfor Sønstebø, og den stogo vart kalla Salstogo.  Da Tollev vart gamal, bad han tessungdølane om dei ville –når han var død- leggje han i ei kiste og hengje ho opp i messinglenker i Salstogo. Gjorde dei det så skulle det gå dei vel.

Etter at Tollev var død blei levningane hans lagt i ei kiste. Kista blei hengt opp i taket etter messinglenkjer. Her samla bygdefolket seg ein dag i året, på Tollevsvòk, til minnehøgtid og fest.  Feiringa held fram til 1692. På denne tida var Jens Haurits prest i Tinn. Han lika ikkje at det føregjekk helgendyrking oppe i Tessungdalen. Han sende ein hovmann opp for å undersøkje saken. Denne fant huset, braut seg inn og som bevis brakk han av ein bit av lårbeinet for å vise til presten. På heimveg sklei hesten på eit berg og knakk lårbeinet.

Plassen har den dag i dag namnet Hovmannsberget.

Da presten fekk høyre dette, reiste han straks opp i Tessungdalen og sette fyr på gravhuset. Segnet seier at da han kom heim att var eit av husa på prestegarden brent ned.

Etter brannen samla tessungdølane det som var att og laga ei grav ved Grønefit, som få visste om. Og dette var slutten på dyrkinga av Salemann, ein tradisjon som hadde vart i nærare 500 år.”

 

CORNELIUS NORMANN

Avskrift av Cornelius Normann's beskrivelse over Øvre Telemarken

s. 18 ,19 og20. Originalen ligg i arkiv i København.
( Cornelius Normann var kapellan i Tinn frå 1756 tI|1763)

5. Tessinedalen et Bøydelav der ligger i lige Strækning med Øst Bøygden dog 1 % Miilhøjere ja midt oppe iblandt Aknindingeme , og det er et smukt og behageligt Stæd , hvor der gives god Jord til Ager og Eng , extraordinaire skiønne Græsgange til Chreatuurene ligesom og ved de mange smaae Vande paa Heeden godt Fiskerie ; Men naar Kulde tiilig kommer om Høsten naaer deres Korn ingen Maturitet. Bønderne safirmesteds søge derfor til deels deres
Næring ved Skytterie , samt ved at sælge Slagt og Fede-Vahrer .
Forommeldte Tessingdal skal ellers efter de Gamles Beretning egentlig heede Tellefsdal af sammes første Oprydder og Beboer Tellef om hvilken haves følgende Tradition : Hand skal , efter at hand paa bemeldte Stæd havde nedsat sig og oplevet en temmelig høy Alder, og hands Arbejde og Agerdyrkning i dend nye Jord gav en stor Velsignelse og Frugtbarhed fra sig , have samlet
Rigdom, fonneret sin Slægt og kommet i Andseelse , er derpaa endelig henfalden til den daarlige Vanitet , at hand før sin Død har ladet paa Stædet hvor hand boet , et smukt Huus eller Hytte opbygge , og derudi siin Liig-Kiste forfærdige , dend hand i 2d" massive Jernlænker lod ophænge og derhos ordineret dette til sin Begravelse. Hand skal og have promitteret den som
vedligeholdt hands Hytte bestandig Rigdom og Velstand ; Siden , i lang Tiid , har formedelst hedensk Vandkunnighed , denne Tellefshytte deels tient til dyrkelse ; thi paa en viss bestemt Tiid Tellefsoch: Tellefs-Høytiid kaldet , har gamle Tellefs-): Tessingdøler indfundet sig ved omtalte Hytte , formodentlig for at siunge Tellef Lovsanger . Dette Abespil skal have vedvaret indtil FIr Jens
Hauritz Sognepræst her paa Stædet , lod 1690 , ved en GiennemRejse til Tesingdalen denne selvgiorte Helgen-Hytte opbrænde .

Midt oppe paa Heeden af formældte Rifs-Field imellem Østbøjden og Hoven Annex ligge 8 Gaarde og endel Pladse med hvilke det har samme Beskaffenhed ihenseende til Agerdyrkningen og Levemaaden, som før er mældt om Tessingdalen.

Avskrift 2003 av Sigmund Holte

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.09 | 23:37

Gratulerer med at drømmen har gått i oppfyllelse :) Velfortjent suksess. Dette har ikke blitt av seg sjøl ! Mange års arbeid, ikke minst med økonomi. Tøffft !

...
13.09 | 13:53

Hei May-Brith. Skal love deg at Salemann på låven nå 17.-20.sept.
vil bli husket lenge. og bare 640 personer får sjansen til å se og høre og oppleve!!!!!

...
12.09 | 21:35

Kjempeflott tilstelling. Dere er helt unike. En opplevelse mann husker for framtida.

...
26.08 | 22:10

Spennende å bli invitert til en slik forestilling! Vi gleder oss.

...
Du liker denne siden